Twee horizontale groepen

De 11 kinderen zitten verdeeld over twee subgroepen. Er wonen 7 kinderen bij de Draken en de 4 oudste pupillen wonen op de BKB (Begeleide Kamer Bewoning). De groepsleiding bestaat uit juf Ariaan, juf Kitty, juf Marnie en juf Elvira. Er zijn twee invalkrachten, juf Lonneke en juf Patricia.

Schooljaar 2016-2017 hebben we ook nog een stagiaire, juf Nuhaila.

Meester Marc is de studiebegeleider, die tweemaal per week de kinderen bezoekt.

Juf Katja is de gastvrouw. Zij helpt de groepsleiding met de huishoudelijke taken. Ook kookt zij voor de groep, drie keer per week.

Vanaf januari 2017 zullen er drie nieuwe kinderen af en toe komen wennen op het internaat. Zij staan ingeschreven voor het nieuwe schooljaar.

Begeleide Kamer Bewoning

Op de bovenverdieping van de Schelpen is een ruimte ingericht voor (momenteel) 2 pupillen die in BKB vorm wonen. Zij werken samen met de groepsleiding toe naar meer zelfstandigheid. Dit betekent dat ze zelf koken, boodschappen doen, poetsen enz. Dit om hun zelfredzaamheid te vergroten en de overstap naar een eventuele kamerbewoning, te vergemakkelijken.Kerstvakantie

De kerstvakantie is van maandag 24 december t/m vrijdag 4 januari 2019.

Inloopmiddag nieuwe kinderen

Woensdag 28 november aanstaande is de volgende wenmiddag gepland. Kleutertjes van schippersgezinnen zijn van harte welkom om een paar uurtjes te komen spelen bij ons. Zo kunnen ze voorzichtig kennismaken met het leven op een internaat. Welke kinderen zijn er nog meer? Wie zijn de juffen? Hoe zien de slaapkamers eruit? Welk speelgoed is er? Dit zijn belangrijke vragen van een kindje van 4 of 5 jaar.
Graag aanmelden via

juultje(_AT_)prokino.nl